SABIONETTA
early music ensemble

AGNIESZKA OBST-CHWAŁA

O ZESPOLE

MUZYCY

MUZYKA POLSKA

Muzyka polska z XVI wieku.
Podobieństwo Żywota Krześcijańskie.


MUZYKA W FILMIE

TVP KORONA KRÓLÓW


WFDIF HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH

PROGRAMY KONCERTOWE

CANTIGAS

CODEX VATICANO ROSSI

U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA

SZEKSPIR

CANCERONERO DE PALACIO

KWARTET 

BAL 

KOLBERG

DIALOGI NA TAŃCE POLSKIE

Hiperłącze

KONTAKT:

Agnieszka Obst-Chwała: o b s t a g n i e s z k a @ g m a i l . c o  m