It's That Design Feeling

SABIONETTA
early music ensamble

UNDER CONSTRUCTION   ///     STRONA W BUDOWIE

AGNIESZKA OBST-CHWAŁA

SABIONETTA

MUZYCY

MUZYKA POLSKA

Muzyka polska z XVI wieku.
Podobieństwo Żywota Krześcijańskiegio.


MUZYKA W FILMIE

TVP KORONA KRÓLÓW


WFDIF HISTORIA W OŻYWIONYCH OBRAZACH

PROGRAMY KONCERTOWE

CANTIGAS

CODEX VATICANO ROSSI

U SCHYŁKU ŚREDNIOWIECZA

SZEKSPIR

CANCIONERO DE PALACIO

KWARTET 

BAL 

KOLBERG

DIALOGI NA TAŃCE POLSKIE

Sabionetta

CDN...

Sabionetta

CDN...